Wijnonderzoek

Samen met u stellen we de richtlijnen vast om uw wijn te analyseren en de kwaliteit te bepalen. We doen zowel chemische analyses als een organoleptische beoordeling (een zintuiglijke waarneming van bv. geur en kleur). Inmiddels wordt de smaaktechnische bepaling voor 85% bepaald door chemische - en statistische data.

Meron is het meest gespecialiseerde wijnlaboratorium in de Benelux. Wat kunnen we precies onderzoeken?

Het chemisch standaard analysepakket bestaat uit 18 parameters die u een gedetailleerd en compleet beeld geven van de wijn.

Op basis van deze analyses kunnen we 95% van de meest voorkomende fouten in wijn traceren. Tevens kunnen we uitspraken doen over o.a. de houdbaarheid van wijn, het voldoen aan de geldende appellatie en het voldoen aan eigen en of wettelijke bepalingen.

Bij Meron onderzoeken we naast de ‘chemische specificatie’ ook de ‘smaak-technische specificatie’. Ons proefpanel beoordeelt de wijn op verschillende onderdelen en volgt hierbij de internationaal erkende WSET-methode.

Chemisch Standaard Analyse Pakket (18 parameters)

 • Houdbaarheid
  • Vrij sulfiet
  • Vluchtige zuren
  • Helderheidsmeting
 • Appellatie gerelateerde parameters
  • Suikers (totaal reducerend)
  • Totale zuren
  • pH-waarde
  • Stabiliteit aanwezig eiwit
  • CO2 / koolzuur
 • Wettelijke bepalingen & streefnormeringen
  • Totaal sulfiet
  • Alcohol
  • Sorbinezuur
  • Caseïne
  • Ovalbumine
  • Glucose + Fructose
  • Dichtheid
  • Histamine
  • Calorische waarde
  • Energie

Accreditatie

Het laboratoriumonderzoek vindt plaats met behulp van onder andere een autoanalyser en speciaal voor wijnanalyses ontwikkelde technieken. De toegepaste chemische onderzoeksmethoden zijn door de Raad voor Accreditatie getoetst en voldoen aan de criteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018. De accreditatie geldt voor de analyses, zoals vastgelegd in de scope L302.

Meron levert een hoge kwaliteit in analytisch wijnonderzoek gecombineerd met een organoleptische beoordeling. Samen met u stellen we de richtlijnen vast om uw wijn te analyseren en de kwaliteit te optimaliseren.

GC-MS/MS & OFF-NOTES SCREENER

Meron maakt kwaliteitsborging van wijn en het monitoren hiervan meetbaar en zorgt voor een sterke positie van haar klant. De rapportages zijn gebaseerd op feiten en data. De werkzaamheden en inzichten van Meron hebben effect op de gehele wijnketen: optimalisatie van de keten en transparantie, zowel B-to-B als B-to-C, in de totale communicatie over wijn.

Door gebruik te maken van een Gas Chromatography – Triple Quadrople Mass Spectrometer, kortweg GC-MS/MS, is Meron in staat om fouten in wijn te screenen op een zeer nauwkeurig detectieniveau (uitgedrukt in PPT, parts per trillion). Er wordt ingezoomd op 31 regelmatig voorkomende fouten in wijn. De combinatie van de waarnemingen tijdens het proeven en de robuuste gegevens uit de GC-MS/MS, geeft de afnemer én de producent, een onderbouwde terugkoppeling op afwijkingen in wijn, uiteraard gebaseerd op feiten.

Off-notes screener

 • 31 off-notes (*carcinogeen)
  • Hydrogen sulfide
  • Methanethiol
  • Acetaldehyde*
  • Ethanethiol
  • Dimethyl sulfide*
  • 2-Propenal
  • Ethyl Acetate
  • Methanol*
  • Dimethyl disulfide
  • Hexanal
  • Diethyl disulfide
  • Styrene
  • Acetic Acid
  • 2-Methylisoborneol
  • Butyric Acid
  • Isovaleric Acid
  • 2-Ethylfenchol
  • 6-Chloro-o-cresol
  • Geraniol
  • 2,4,6-Trichloroanisole
  • Geosmin
  • Guaiacol
  • 2,3,6-Trichloroanisole
  • 2-Bromophenol
  • 2,6-Dichlorophenol
  • 4-Ethylphenol
  • 2-Aminoacetophenone
  • Decanoic Acid
  • 2,3,4-Trichloroanisole
  • 2,4,6-Tribromoanisole
  • Indole