Wijninformatie

Consumenten hebben steeds meer behoefte aan informatie over wat ze eten en drinken. Denk aan ingrediënten, kwaliteit en herkomst. Meron heeft gedetailleerde informatie over talrijke wijnen verzameld en is het enige wijninstituut in de wereld dat over zo’n grote wijndatabase beschikt. Meron heeft een beperkte voedingswaardewijzer voor u ontwikkeld die nog meer transparantie geeft bij de aankoop van wijn. Beproefd genieten.

Meron’s voedingswaarde wijzer

Steeds meer consumenten kijken naar de informatie op verpakkingen. Denk onder andere aan de ‘voedingswaardewijzer’. De redenen hiervoor zijn verschillend van aard. Voorbeelden kunnen zijn: gezondheid, allergie, additieven en het willen maken van bewuste keuzes.

Voor wijn geldt dat er (op dit moment) geen wettelijke verplichting is tot vermelding van de ‘voedingswaardewijzer’. Doordat de consument volop op zoek is naar transparantie binnen de voedselketen, wordt de druk om ook binnen de productgroep wijnen meer openheid te verlenen steeds groter.

MERON heeft een beperkte voedingswaarde wijzer voor wijn ontwikkeld, die wij aan ons pakket hebben toegevoegd.

 

Deze wijninformatie is voor uw klanten en voor uzelf ook relevant i.v.m.:

 • Productaansprakelijkheid
  Volgens de wet is de laatste schakel die een product op de markt brengt, aansprakelijk voor de kwaliteit van het product.
 • ISO-normering
  Het kwaliteitssysteem van Meron voldoet aan de internationaal geldende criteria zoals vastgelegd in de norm NEN-EN-ISO 17025. Dat wordt jaarlijks getoetst door de Raad voor Accreditatie: onze werkwijze en prestaties worden door een team van onafhankelijke deskundigen getoetst. De accreditatie geldt voor de analyses, zoals vastgelegd in de scope L302.
 • EU agriculturele regulering
  Meron staat geregisteerd als bevoegd laboratorium op basis van EU agricultureel reguleringsnummer 1308/2013. Tevens verzorgen wij op aanvraag een zogenaamd “Health Certificate”, wat veelal bij export naar landen buiten de EU als vereiste wordt gesteld.
 • H.A.C.C.P.-wetgeving
  Sinds 1995 is in de voedingsmiddelenindustrie een preventieve procescontrole wettelijk verplicht. H.A.C.C.P. is een analysemethodiek om risico’s en kritische punten in een productieproces op te sporen die een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid. Voor wijn is dit o.a. sulfiet, alcohol en sorbinezuur, maar ook allergenen als ovalbumine en caseïne. Meron heeft al deze onderzoeken in haar pakket en vormt daarmee een belangrijke schakel om de wijnen preventief op dergelijke risico’s te onderzoeken.

Sinds 1998 heeft de Raad van Accreditatie (RvA) Meron geaccrediteerd voor de analyses zoals vastgelegd in de scope L302. De accreditatiecriteria, gebaseerd op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018, zijn toegepast op ons kwaliteitsbeleid en op de verrichtingen/analyses op de wijn.