Smaaktechnische analyse

Naast de bestaande chemische analyses wordt er ook een smaaktechnische analyse gemaakt. Met SmaakSpec 2.0 gebruiken we feiten om smaaktechnische waarnemingen te onderbouwen. Subjectieve elementen worden geëlimineerd en zo houden we feitelijke waarden over die objectief gemeten worden. Mogelijke fouten in wijn worden niet alleen getraceerd, maar ook zijn we in staat om aan te geven hoe deze fouten te voorkomen. U kunt daardoor heel transparant vaststellen of de met zorg ingekochte wijn, nog voldoet aan de vooraf gestelde selectiecriteria.

SmaakSpecificatie 2.0

Naast de bestaande chemische analyses worden ook de geur- en smaakaroma’s in wijn via een zgn. PTR-MS (Proton Transfer Reaction- Mass Spectrometer) gemeten. Met deze “technische neus” worden alle aanwezige aromacomponenten in een wijn op een zeer nauwkeurige wijze vastgelegd. Hierna worden door berekeningen met algoritmes en statistische data de feitelijke onderbouwing van de aroma’s in wijn feilloos blootgelegd. Met de huidige ontwikkelde methodieken kunnen wij met de introductie van de SmaakSpec 2.0 circa 85% van alle geur- en smaakaroma’s in wijn technisch bepalen. Natuurlijk beseffen wij ook dat een professioneel en getraind onafhankelijk proefpanel nog steeds haar toegevoegde waarde levert binnen de toegepaste technische onderbouwing van de nieuwe SmaakSpec 2.0.

De geoptimaliseerde smaakspecificatie 2.0 bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Human assessment door het MERON tasting panel gebaseerd op de WSET-methode. Beoordeling op een schaal van 0 – 20 punten.

  2. Sensory analysis: onderbouwing door een universele smaaksystematiek welke een afgeleide is van de internationaal toegepaste methode van WSET-3.

  3. Off-notes screener: 31 veel voorkomende fouten in wijn kunnen worden vastgesteld. Alle off-notes worden afgezet tegen een zgn. threshold value.

  4. Purchase Quality Control: bepaling gebaseerd op statistische data waarbij per analyse kan worden vastgesteld of de geleverde wijn voldoet aan de eerder vooraf vastgestelde selectiecriteria.

Met de introductie van de SmaakSpec 2.0 betreden we een nieuw tijdperk waarbij de feiten ten aanzien van de smaaktechnische waarnemingen nog meer dan voorheen onderbouwd zullen worden.

Meron heeft haar eigen professionele proefpanel

Tijdens proefsessies kunt u uw wijnen samen met ons professionele proefpanel proeven. Al komen we steeds meer in de buurt, uitsluitend chemisch onderzoek is nog geen garantie voor kwaliteit én een goede smaak van uw wijn. Maar de onderbouwing met feiten, vanuit de door Meron verrichte analyses en opgebouwde kennis, maakt duidelijker wat u proeft. Vaak zijn veranderingen in smaak door apparatuur eerder waarneembaar dan door mensen. Dat betekent dat u ook strategisch kunt vooruitlopen met de juiste informatie.

Het wijn beoordelingsformulier is inmiddels voor 85% gebaseerd op feiten en voor 15% op proeven. Waarbij de proefresultaten overigens ook worden vergeleken met de metingen door de ‘elektronische neus’ van de apparatuur. Hoe meer data we verzameld hebben, hoe meer aroma’s de machines kunnen traceren; inmiddels kunnen we zo’n 380 aroma’s uit de wijn lichten. De proefsessies worden door klanten overigens niet alleen gewaardeerd vanwege het testen van de kwaliteit, maar juist ook om de informatie die de sessies bieden om zo tot (strategisch) betere keuzes te komen.