Global Wine & Spirits

Quality Institute

Your global quality partner for wines and spirits

Kwaliteitswaarborging

Meron is uw partner in kwaliteitscontrole van uw wijnen, wijngerelateerde producten, distillaten en likeuren. Constante en hoge kwaliteit van uw producten is voor u als producent, importeur, retailer of verkoper van het grootste belang. De kwaliteit van de wijn zoals deze uiteindelijk op de schappen staat, bepaalt immers of een consument over zal gaan tot een herhaalaankoop.

Meron helpt u, als onafhankelijke partij, de kwaliteit te waarborgen. Hoe doen we dat?

Lees meer

Strategisch partner

Meron helpt u om uw kwalitatieve bedrijfsdoelstellingen te behalen. Meron is namelijk niet alleen een onafhankelijk kennisinstituut als het gaat om de kwaliteit van wijn; Meron heeft op het gebied van wijn ook uitgebreide kennis van de markt en van consumentengedrag.

Wijnonderzoek

Samen met u stellen we de richtlijnen vast om uw wijn te analyseren en de kwaliteit te bepalen. We doen zowel chemische analyses als een organoleptische beoordeling (een zintuiglijke waarneming van bv. geur en kleur). Inmiddels wordt de smaaktechnische bepaling voor 85% bepaald door chemische data.

Meron is het meest gespecialiseerde wijnlaboratorium in de Benelux. Wat kunnen we precies onderzoeken?

Lees meer
Bij Meron onderzoeken we naast de ‘chemische specificatie’ ook de ‘smaak-technische specificatie’.
Ons proefpanel beoordeelt de wijn op een aantal onderdelen:

UW ZORGVULDIGE SELECTIE:

WAT U ALS KLANT MOGELIJK ONTVANGT:

Proefsessie

Uiteindelijk wilt u een wijn die goed smaakt! Chemisch onderzoek alleen is geen garantie voor kwaliteit én een goede smaak van uw wijn. Daarom heeft Meron haar eigen professionele proefpanel. Tijdens een proefsessie kunt u uw wijnen samen met ons proefpanel proeven.

Lees meer

Meron is het enige wijn analyserende instituut in de Benelux. We zijn onafhankelijk. De oplossingen die Meron biedt zijn:

  • Standaard chemische specificatie*
  • Specifiek chemische specificatie
  • Professionele proefpanel
  • Organoleptische meting
  • Off note screening
  • Authenticiteit validatie
  • * Erkend als laboratorium bij de officiële EU-verordening nr. 1308/2013 en ISO / IEC 17025 accreditatie nr. L302.

Wijninformatie

Mensen hebben steeds meer behoefte aan informatie over wat ze eten en drinken. Denk daarbij aan ingrediënten, kwaliteit en herkomst. Meron heeft gedetailleerde informatie over talrijke wijnen en wijngerelateerde producten verzameld en is het enige wijninstituut in de wereld dat over zo’n indrukwekkende wijndatabase beschikt. Naast het standaardanalysepakket van 17 parameters voert Meron op alle wijnen een uitgebreide labelcheck uit om te kijken of aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Beproefd genieten.

Lees meer

Wijn smaaktechnische analyse

Naast de bestaande chemische analyses, wordt er ook een smaaktechnische analyse gemaakt. Met SmaakSpec 2.0 gebruiken we feiten om smaaktechnische waarnemingen te onderbouwen. Subjectieve elementen worden geëlimineerd en we houden feitelijke waarden over, die objectief gemeten worden. Mogelijke fouten in wijn worden niet alleen getraceerd, maar geven we aan hoe deze te voorkomen. U kunt daardoor transparant vaststellen of de met zorg geanalyseerde wijn nog voldoet aan de vooraf gestelde selectiecriteria.

Lees meer

Proefpanel

Aan de opleiding en ervaring van mensen in het proefpanel van Meron worden hoge eisen gesteld: minimaal WSET niveau 3, vinoloog van de Wijnacademie of jarenlange proef-ervaring. Het totale panel bestaat uit tien proevers. Bij een proefsessie zijn tenminste 4 proevers aanwezig.

Het verhaal

Meron is ontstaan uit het besef dat transparantie over de inhoud van een fles wijn van cruciaal belang is. Smaak is subjectief en het drinken van wijn is een persoonlijke beleving. Toch is er ook behoefte aan objectieve kennis. Hoe heeft die behoefte geleid tot Meron?

Lees meer

Kernwaarden

Meron levert informatie gebaseerd op feiten voor de volledige keten in wijn. Met deze transparantie helpt Meron haar klanten om de kwaliteit van haar wijnaanbod te kunnen garanderen en monitoren. De kernwaarden van Meron vormen het fundament voor de organisatie.


Lees meer

Het team

Lees meer